BEA centrum Olomouc 10.3.2020

Veletrh práce
ve zdravotnictví

Vystavujícím zaměstnavatelům umožňuje prezentovat svoji společnost studentům

a absolventům na moderním veletrhu práce. Umožní přímo oslovit relevantní cílovou skupinu

- na jediném veletrhu práce v Olomouci zaměřeném na všechny zdravotnické pracovníky,

nejen na lékaře a studenty medicíny.

Vystavujícím zaměstnavatelům umožňuje prezentovat svoji společnost studentům a absolventům na moderním veletrhu práce. Umožní přímo oslovit relevantní cílovou skupinu - na jediném veletrhu práce v Olomouci zaměřeném na všechny zdravotnické pracovníky, nejen na lékaře a studenty medicíny.

Často
kladené
dotazy

Často kladené dotazy

spoluprace@olomouckyveletrh.cz

01

Podle čeho si v dnešní době uchazeči vybírají zaměstnavatele?

Uchazeče nezajímá pouze platové ohodnocení, ale v posledních letech je velice zajímají hlavně informace o možnostech profesního růstu, velikosti úvazku, míry supervize na pracovišti, o pracovním kolektivu, o vyváženosti pracovního a osobního času, a v neposlední řadě záleží také na lokalitě a dostupnosti pracoviště.

Tyto informace hrají klíčovou roli při jejich rozhodování o novém zaměstnání. Než by všechny tyto informace jednu po druhé složitě dohledávali na internetu, chtějí je najít na jednom místě a mít možnost je porovnat.

02

Proč přijít vystavovat na olomoucký Veletrh práce ve zdravotnictví?

V Olomouci studuje zdravotnické obory přes 2500 studentů.

Přes 400 z nich každoročně studium ukončí a vzhledem k nízké nezaměstnanosti si po škole všichni práci najdou. Zdravotnická zařízení a další firmy zaměstnávající zdravotníky jsou v situaci, kdy musí přesvědčit uchazeče, aby to byli právě oni, ke komu uchazeč nastoupí. Veletrh nabízí příležitost vyniknout nad ostatními a oslovit potenciální zaměstnance tak, aby nastoupili právě k vám.

03

Co Vám může Veletrh práce ve zdravotnictví přinést?

V těch několika hodinách na veletrhu dostane vystavovatel šanci získat osobní kontakty na velké množství návštěvníků, které poté může využít a oslovit je přímo. Zaměstnavatel zvýší povědomí o svojí společnosti mezi uchazeči - ať už u stánku, nebo na přednášce.

Místo nespecifické inzerce pracovních míst, Veletrh práce ve zdravotnictví umožní propojení s opravdu relevantní cílovou skupinou. Zaměstnavatel může vybudovat dlouhodobý vztah se studentem na stážích a praxích – aby se jako absolvent vrátil. Cílená kampaň na sociálních sítítch s logy vystavovatelů, tiskoviny distribuované na fakulty a do škol, umožní oslovit širokou skupinu i mimo den veletrhu.

04

Proč přijet vystavovat ze Slovenska?

Více než 36% mediků studujících v Olomouci pochází ze Slovenska.

Každý z nich bude dřív nebo později řešit otázku, jestli se vrátit na Slovensko a přispět svým kvalitním vzděláním své rodné zemi. Olomoucký Veletrh práce ve zdravotnictví Vám přináší jedinečnou příležitost ukázat, co jim slovenské zdravotnictví může nabídnout a ujistit je, že mohou být součástí Vašeho týmu hned od prvního dne po ukončení lékařské fakulty.

05

Kdo je organizátorem Veletrhu práce ve zdravotnictví?

Jsme tým mediků z Olomouce.

Veletrh je spoluorganizovaný fakultními studentskými spolky. Chceme nabídnout svým spolužákům a dalším studentům ze zdravotnictví možnost zorientovat se na pracovním trhu, tak, jako tu možnost dostávají studenti i v jiných velkých městech.

Dobře informovaný student udělá vždy lepší rozhodnutí o svojí budoucnosti než neinformovaný a my bychom rádi, abych těch informovaných bylo co nejvíce.

BEA centrum Olomouc s.r.o.

tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

Generální partneři

Hlavní partneři

Akce proběhne pod záštitou

Vystavovatelé

Organizační partneři

Jiná forma propagace

Děkujeme

Těšíme se na Vás

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte

info@olomouckyveletrh.cz

Facebook Olomoucký veletrh Instagram Olomoucký veletrh
@2019 Medfair s.r.o. Kyselovská 293/102, Slavonín, 783 01 Olomouc IČ: 084 09 200; DIČ: neplátce DPH Spisová značka: C 79450 Právnická osoba vedená u Krajského soudu v Ostravě.
Generální partneři
Hlavní partneři
Hlavní partneři
Akce proběhne pod záštitou
Vystavovatelé
Vystavovatelé
Vystavovatelé
Vystavovatelé
Vystavovatelé
Vystavovatelé
Vystavovatelé
Vystavovatelé
BEA centrum Olomouc Úterý 10.3.2020